Awaria na sieci wodociągowej w Przyszowicach ul. Graniczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej została wstrzymana dostawa wody dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Granicznej w Przyszowicach ( od skrzyżowania z ul. Korfantego w Gierałtowicach do ul. Powstańców Śl. w Przyszowicach). Przywrócenie dostawy wody planowane jest na godz 15:00.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

System Wczesnego Ostrzegania

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Przyszowicach

z przyjemnością informuje, iż uzyskało zgodę Wójta na udostępnienie Systemu Wczesnego Ostrzegania w celu informowania mieszkańców o przerwach w dostawie wody czy pogorszeniu jej jakości.

            System ten funkcjonuje w Gminie Gierałtowice już od 2012r. Mieszkańcy korzystają z informacji przekazywanych przez SWO w dwojaki sposób:

1. Na stronie internetowej UG Gierałtowice  (http://gieraltowice.pl/12/strona-glowna.html) w zakładce Zarządzanie Kryzysowe-System Informacji o zagrożeniach, przez podanie swojego adresu email i zarejestrowanie się w systemie można uzyskać dostęp do ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych, ogólnych, środowiskowych, drogowych dotyczących terenu Gminy Gierałtowice, jak i powiatu Gliwickiego informacji o planowanych wyłączeniach sieci elektroenergetycznej (Tauron) na terenie gminy oraz od kwietnia tego roku informacji o planowanych przerwach w dostarczaniu wody pitnej oraz o pogorszeniu jej jakości (skażeniu wodociągu), informacje wysyłąne są na udostępniony przy rejestracji adres email.

2. Kolejna zakładka Zarządzanie Kryzysowe - Bezpłatny System SMS o zagrożeniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do UG lub zostawić w PGK (zostanie dostarczony do UG). Poprzez SMS na udostępniony nr telefonu komórkowego będą przesyłane ostrzeżenia III stopnia: hydrologiczne, meteorologiczne oraz o skażeniu wody w wodociągu.

Informacje w obu systemach przesyłane są do zarejestrowanych w systemie mieszkańców wszystkich sołectw lub sołectw których dotyczy ostrzeżenie.

Rejestracja w obu systemach jest bezpłatna.

Formularz do zarejestrowania do systemu SMS dostępny jest siedzibie PGK w biurze inkasentów.

Zachęcamy do rejestracji i informowania o takiej możliwości rodzinę 

i znajomych.

Kategoria:

Wymiana Wodomierzy

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, że prowadzone są  wymiany wodomierzy na terenie Gminy Gierałtowice przy ul. Polnej oraz Wolności w Przyszowicach.  Bezpośredni kontakt w sprawie wymian pod numerem telefonu: 607 445 664.

Prosimy o podawanie adresu poczty elektronicznej e-mail na przedłożonym przez montera druku karty montażowej w celu usprawnienia kwestii rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 
 
 
 
Kategoria:

Usługa wywozu nieczystości ciekłych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż od nia 02.01.2018 r. została uruchomiona usługa wywozu nieczystości ciekłych z szamb orazprzydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach w Gminie Gierałtowice.

Usługę można zamawiać bezpośrednio pod nr tel. 515332240.

Koszt usługi wynosi:

  zbiorniki bezodpływowe (szamba)  - 130zł brutto
  oczyszczalnie przydomowe o pojemności (od 2 do 3 m3) - 170zł brutto
  oczyszczalnie przydomowe o pojemności (od 4 do 5m3)   -180zł brutto

Nie ma możliwości płatności w dniu wywozu. 

Zamawiający usługę otrzyma protokół, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura z 14 dniowym terminem płatności.

Zachęcamy do wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną. Wystarczy na wspomnianym protokole wypełnić pole pkt IV podając adres email. 

Kategoria: