Harmonogram odczytów wodomierzy na Osiedlu Leśnym w Paniówkach.

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach podaje harmonogram odczytów wodomierzy
na „ Osiedlu Leśnym ” w Paniówkach w 2019 roku:

 

Styczeń

17.01.2019r.       7.00 – 15.00

Marzec

21.03.2019r.       7.00 – 15.00

Maj

16.05.2019r.       7.00 – 15.00

Lipiec

25.07.2019r.       7.00  - 15.00

Wrzesień

19.09.2019r.       7.00 – 15.00

Listopad

21.11.2019r.       7.00 – 15.00

 

Prosimy  o  umożliwienie  dostępu  do wodomierza  podczas  prowadzonych  odczytów   lub   podanie  aktualnych   stanów  telefonicznie  w w/w  terminach   pod  wskazane  niżej  numery   telefonów:

Tel. do inkasenta:   663-778- 694 

Tel. do biura:          32/301-15-21  wew. 1  od  7.00 – 15.00

Kategoria:

Przerwa w dostawie wody w sołectwie Gierałtowice

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach

zawiadamia za informacją

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o w Knurowie

że 28.11.2018r. / 29.11.2018r.

w godzinach 2200 do 600

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie usuwało awarię na sieci magistralnej w Knurowie

 

w związku z powyższym mogą wystąpić braki wody dla mieszkańców sołectwa Gierałtowice.