Napełnianie basenów – podlewanie ogrodów

Nastało lato, a wraz z nim okres napełniania basenów w ogrodach, a także intensywnego podlewania zieleni. Do Przedsiębiorstwa kierowane wiele próśb o odliczenie wody bezpowrotnie zużytej, czyli takiej, która po jej wykorzystaniu nie jest wprowadzana do kanalizacji sanitarnej.
Pragniemy poinformować, iż w celu precyzyjnego rozliczania się z naszymi Odbiorcami jedyna możliwość odliczania wody bezpowrotnie zużytej wiąże się z koniecznością zabudowania podlicznika.
Szczegółowa procedura formalna opisana została w zakładce „Obsługa Klienta” - Założenie podlicznika ogrodowego na dodatkowym źródle poboru wody.

Kategoria:

Przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan.

Planujesz zakup działki pod budowę wymarzonego domu? Masz już jakąś działkę na oku, zastanawiasz się tylko, czy będziesz mógł korzystać z wody wodociągowej i odprowadzać ścieki? Aby się dowiedzieć musisz podjąć poniższe czynności:

1. Pobierz wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków. Wniosek otrzymasz również w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ul. Karola Miarki 1 w Przyszowicach).
2. Przygotuj następujące dokumenty, które dołączysz do wniosku:

- Mapę zasadniczą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 (lub 1:1000) w dwóch egzemplarzach potwierdzoną przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej. Mapę tę można otrzymać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17. Na mapie należy trwałą techniką naznaczyć: granicę działki oraz obiekt, który ma być podłączony do mediów.
- Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko wtedy, gdy „załatwianiem" formalności nie zajmujesz się osobiście, a zleciłeś to zadanie jakiejś firmie lub osobie fizycznej);

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach.
4. W terminie do 2 tygodni otrzymasz w formie pisemnej zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków - odpłatność zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Informujemy, iż wydane zapewnienie nie stanowi warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, o które należy wystąpić po zakupie działki.

Kategoria:

Krótki rys historyczny

Historia gminnych wodociągów pokazuje jak bardzo młodą jesteśmy firmą, ponieważ sięga ona zaledwie 2002 roku. Wtedy właśnie powołany został do życia Zakład Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice jako zakład budżetowy. W tej formie organizacyjno-prawnej przetrwał zaledwie do końca 2004 roku kiedy to zapadła decyzja o przekształceniu go w Spółkę prawa handlowego.
Przejęta przez Gminę Gierałtowice od PWIK S.A. w Knurowie i przekazana do eksploatacji infrastruktura wodociągowa od początku była w bardzo złym stanie. Znaczna część sieci wodociągowej wykonana została z rur stalowych, które w momencie przekazania ich do PGK miały około 20-30 lat. Notorycznie pojawiały się awarie wodociągowe, a wodociągi były w bardzo wielu miejscach nieszczelne. Sprawność sieci wodociągowej w 2004 roku kształtowała się na poziomie 51,23%. Oznacza to iż pozostałe 48,77% zakupionej wody uciekało do gruntu, a Przedsiębiorstwo sprzedało zaledwie połowę wody, którą zakupiło.

Kategoria:

Cennik usług

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY:
Aktualnie obowiązujące (do dnia 30.05.2018r. na 3 lata) stawki taryfowe wynoszą:

WODA:
I grupa taryfowa 7,99 zł/ m³ netto tj. 8,63 zł/m³ z VAT
Stawka opłaty abonamentowej (licznik główny) 8,50 zł/ m³ netto tj. 9,18 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (podlicznik) 5,85 zł/ m³ netto tj. 6,32 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc

ŚCIEKI:
I grupa taryfowa 10,00 zł/m³ netto tj. 10,88 zł/m³ z VAT ( po uwzględnieniu dopłaty Urzędu Gminy w kwocie 1zł/m³) 

Kategoria: