Informacja

Kategoria:

Informujemy, że w dniu 31.05.2024r. dział sprzedaży jest nieczynny i nie będzie możliwości otrzymania faktur. Prosimy o podawanie stanu licznika poprzez stronę internetową - Podaj stan licznika .

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Inwestycja zakończona!

Kategoria:

Informujemy, że zakończyliśmy prace związane z wymianą wodociągu w Chudowie. W ramach inwestycji: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Topolowej w Chudowie wraz z łącznikiem między ul. Topolową a ul. Szkolną.Etap I.2- odcinek W1-W14”, wymieniliśmy ponad 340 metrów sieci i kilka przyłączy.

Firma HYDROINSTALMET Sp. z o.o. z Zabrza zakończyła prace budowlane przed ostatecznym terminem. Wartość inwestycji to 180 tys. zł netto (bez VAT).

image000000001

Światowy Dzień Wody z PGK i Wodnikiem

Kategoria:

W tym roku po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji zorganizowaliśmy kilka atrakcji. Podobnie jak w 2020 roku, przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych w naszej Gminie wzięli udział w konkursie plastycznym i literackim. Udostępniliśmy naszą oczyszczalnię ścieków dla grup szkolnych, a na Wodniku w ostatnią sobotę można było pobawić się i ponurkować.

Pływalnia Wodnik | Paniówki | Facebook

1342567

Grup groszki PrzyszowiceIMG 20240323 WA0006IMG 20240323 WA0009

Decyzja Wód Polskich w sprawie zmiany ceny wody i ścieków w Gminie Gierałtowice

Kategoria:

Wody Polskie w Warszawie, na wniosek PGK sp. z o.o., zdecydowały o zmianie cen wody i ścieków w Gminie Gierałtowice. Po decyzji Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach o odmowie skorygowania ceny wody i ścieków, Prezes Wód Polskich w Warszawie prawomocnie stwierdził, że decyzja pierwszej instancji z Gliwic została wydana niewłaściwie i zmienił taryfę wody i ścieków do faktycznej realnej wartości, zgodnie z wyliczeniami wskazanymi we wniosku przez PGK sp. o.o. Działania PGK sp. z o.o. oraz Wód Polskich wynikają z konieczności realizacji przepisów ustawowych.

Zgodnie z decyzją Wód Polskich z Warszawy za wodę zapłacimy 9,37 zł brutto, 74 groszy więcej, za ścieki zapłacimy 16,62 zł brutto, więcej o 4,74 zł. Sumaryczny wzrost ceny za wodę i ścieki to 26,8 %. Poprzednie ceny obowiązywały od roku 2016. Od tego czasu realna inflacja przekroczyła znacząco 40%. Data wejścia zmiany ceny w życie zależy od terminu, w jakim Wody Polskie opublikują decyzję. 

Od marca 2022 roku PGK sp. z o.o. wnioskowało do Wód Polskich, z uwagi na drastyczny skok inflacyjny o urealnienie taryfy, która odpowiadała by rzeczywistym kosztom dostarczania wody i ścieków. W szczególności dotyczyło to wzrostu cen prądu, kosztów zakupu wody, wzrostu płacy minimalnej, oraz, co bardzo istotne, spłaty zadłużenia spółki, zaciągniętego na budowę kanalizacji. Koszt samych odsetek od zaciągniętych kredytów to ponad 5,90 zł w cenie metra sześciennego ścieków. Znaczna część kosztów spłaty zadłużenia przejmowana jest przez budżet gminy, poprzez coroczne dopłaty do PGK Sp. z o.o. Wniosek został ponowiony w sierpniu 2023 roku, z aktualizacją wyliczeń. Podjęte działania oszczędnościowe nie wystarczyły, by zrekompensować skokowy wzrost kosztów. Budżet gminy ponownie zwiększył dopłaty do PGK sp. z o.o. w celu utrzymania działalności, kosztem nierealizowania innych zadań gminy.

Dokładny termin wprowadzenia nowych cen zostanie podany przez Przedsiębiorstwo.

IMG 20240227 WA0000