Ceny za wywóz nieczystości płynnych od 01.01.2022r.

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 01.01.2022r. ulegają zmianie ceny za wywóz nieczystości płynnych.

Ceny za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników na nieczystości płynne do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, dla klientów indywidualnych oraz firm ustalone zostały na następującym poziomie:

Lp. Rodzaj usługi wywozu Cena brutto
1. Zbiornik na nieczystości płynne (szambo) 150 zł
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 200 zł
3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 215 zł
Kategoria: /