NOWA TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD 01. 08. 2017r.

Z dniem 1 siernia 2017r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała do 31.07.2018r. Należy tutaj podkreślić, iż Przedsiębiorstwo utrzymało stawki za 1m3 wody i 1m3 ścieków na niezmienionym poziomie jak w roku taryfowym 2016/2017.

pdf Ogłoszenie o taryfie 2017/2018

Kategoria: /