Informacja dotycząca napełniania basenów.

Kategoria:

Nastało długo wyczekiwane lato, a wraz z nim okres napełniania basenów w przydomowych ogrodach, to także czas podlewania zieleni. 
Pragniemy przypomnieć, iż w celu rozliczania się ze zużycia wody bezpowrotnie zużytej  koniecznieczne jest posiadanie podlicznika.
Szczegółowa procedura formalna opisana została w zakładce „Obsługa Klienta” - Założenie podlicznika ogrodowego na dodatkowym źródle poboru wody.

Ponadto prosimy aby czynność napełniania basenu była prowadzona powoli i małym strumieniem wody, nie zaburzy to jej przepływu. Niezastosowanie się do tej prośby wiąże się niestety z pogorszeniem jakości, zmęceniem i brązową barwą wody.

Dbajmy o system kanalizacji sanitarnej!

Kategoria:

Drodzy mieszkańcy! Przypominamy!

Chcemy przypomnieć Państwu jakie zasady winny być przestrzegane aby ta kanalizacja działała jak najdłużej i bezawaryjnie, a tym samym nie stwarzała niepotrzebnie dodatkowych kosztów, za które ostatecznie wszyscy zapłacimy w rachunku za ścieki. Niestety podczas każdego czyszczenia przepompowni sieciowych wyciągane są z pomp szmaty, husteczki i inne materiały , które nie powinny się tam znaleźć. Wpływa to negatywnie na funkcjonowanie systemu oraz nierzadko powoduje przytkania na sieci lub awarię pomp w pompowniach.


Oto lista rzeczy, których nigdy nie powinniśmy wrzucać do umywalek czy WC:

 • odpadów stałych (popiół, gruz, piasek), które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
 • sznurków, szmat i elementów odzieży (skarpetki, rajstopy), które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
 • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
 • chusteczek nawilżanych zwłaszcza tych dla niemowląt, dotyczy to również nawilżanego papieru toaletowego,
 • wacików,
 • pałeczek do uszu,
 • pampersów, podpasek, prezerwatyw i innych środków higieny osobistej,
 • resztek jedzenia ,
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej (mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką),
 • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni),
 • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Przypominamy również wszystkim korzystającym z kanalizacji sanitarnej, że zabronione jest wprowadzanie do niej wód opadowych, roztopowych i drenarskich.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Kategoria:

22 marca to Światowy Dzień Wody

 

Nie jest ona zwykłym dobrem - nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie (za Ramową Dyrektywą Wodną). Dlatego też proponujemy Państwu fragment wypowiedzi Papieża Franciszka, która wzbudzi refleksję na ten temat.

“(…) Światowy Dzień Wody, który zachęca nas do refleksji nad wartością tego wspaniałego i niezbędnego daru Bożego. Dla nas, wierzących,<<siostra woda>> nie jest towarem: jest uniwersalnym symbolem oraz źródłem życia i zdrowia. Nazbyt wielu braci i sióstr ma dostęp do niewielkiej ilości wody, a być może do wody zanieczyszczonej. Wszyscy muszą mieć zapewnioną wodę pitną i urządzenia sanitarne. Dziękuję i wspieram wszystkich, którzy dzięki różnym umiejętnościom zawodowym i odpowiedzialności działają na rzecz tego bardzo ważnego celu” – powiedział papież.

 

Polecamy również kilka informacji na temat Światowego Dnia Wody.

https://www.unesco.pl/article/1/22-marca-swiatowy-dzien-wody/

https://www.gov.pl/web/psse-puck/22-marca---swiatowy-dzien-wody

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1717-w-dniu-wody-podpowiadamy-jak-zadbac-o-jej-zasoby