Nowy cennik dot. wywozu nieczystości ciekłych

Kategoria:

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 01.01.2022r. ulegają zmianie ceny za wywóz nieczystości płynnych. Wywóz będzie realizowany na podstawie nowych podpisanych z tut. Przedsiębiorstwem umów.

Z dniem 31.01.2022r. zaistnieje możliwość wywozu nieczystości płynnych dla mieszkańców nie posiadających podpisanej umowy z tut. Przedsiębiorstwem. Usługa taka śwadczna będzie tylko dla mieszakańców posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba).  Cena jednorazowego wywozu to 315zł brutto.

Ceny za wywóz nieczystości płynnych ( dla osób posiadajacych Umowę) ze zbiorników do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm ustalone zostały na następującym poziomie:

 

Lp. Rodzaj usługi wywozu Cena brutto
1. Zbiornik na nieczystości płynne (szambo) 150 zł
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 200,01 zł
3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 215 zł

OGŁOSZENIE

Kategoria:

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach

będzie nieczynne

w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy