ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Kategoria:

22 marca to Światowy Dzień Wody

 

Nie jest ona zwykłym dobrem - nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie (za Ramową Dyrektywą Wodną). Dlatego też proponujemy Państwu fragment wypowiedzi Papieża Franciszka, która wzbudzi refleksję na ten temat.

“(…) Światowy Dzień Wody, który zachęca nas do refleksji nad wartością tego wspaniałego i niezbędnego daru Bożego. Dla nas, wierzących,<<siostra woda>> nie jest towarem: jest uniwersalnym symbolem oraz źródłem życia i zdrowia. Nazbyt wielu braci i sióstr ma dostęp do niewielkiej ilości wody, a być może do wody zanieczyszczonej. Wszyscy muszą mieć zapewnioną wodę pitną i urządzenia sanitarne. Dziękuję i wspieram wszystkich, którzy dzięki różnym umiejętnościom zawodowym i odpowiedzialności działają na rzecz tego bardzo ważnego celu” – powiedział papież.

 

Polecamy również kilka informacji na temat Światowego Dnia Wody.

https://www.unesco.pl/article/1/22-marca-swiatowy-dzien-wody/

https://www.gov.pl/web/psse-puck/22-marca---swiatowy-dzien-wody

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1717-w-dniu-wody-podpowiadamy-jak-zadbac-o-jej-zasoby

Ceny za wywóz nieczystości płynnych od 01.01.2022r.

Kategoria:

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 01.01.2022r. ulegają zmianie ceny za wywóz nieczystości płynnych.

Ceny za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników na nieczystości płynne do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, dla klientów indywidualnych oraz firm ustalone zostały na następującym poziomie:

Lp. Rodzaj usługi wywozu Cena brutto
1. Zbiornik na nieczystości płynne (szambo) 150 zł
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 200 zł
3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 215 zł