Napełnianie basenów i zabudowa podlicznika.

Kategoria:

Nastało lato, a wraz z nim okres napełniania basenów w przydomowych ogrodach, to także czas podlewania zieleni. 
Pragniemy przypomnieć, iż w celu rozliczania się ze zużycia wody bezpowrotnie zużytej  koniecznieczne jest posiadanie podlicznika.
Szczegółowa procedura formalna opisana została w zakładce „Obsługa Klienta” - Założenie podlicznika ogrodowego na dodatkowym źródle poboru wody.

Ponadto prosimy aby czynność napełniania basenu była prowadzona powoli i małym strumieniem wody, nie zaburzy to wody w sieci (co wiąże się z pogorszeniem jej jakości, zmęceniem i brązową barwą).

Dbajmy o system kanalizacji sanitarnej!

Kategoria:

 

Drodzy mieszkańcy!

Korzystajmy mądrze z systemu kanalzaicji sanitranej. W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko, które bardzo nas niepokoi. Coraz częściej podaczas czyszczenia przepompowni ścieków znajdujemy rzeczy, przedmioty, które absolutnie nie powinny się tam znaliźć. 

Chcemy przypomnieć Państwu jakie zasady winny być przestrzegane aby ta kanalizacja działała jak najdłużej i bezawaryjnie, a tym samym nie stwarzała niepotrzebnie dodatkowych kosztów za które ostatecznie wszyscy zapłacimy w rachunku za ścieki.


Oto lista rzeczy, których nigdy nie powinniśmy wrzucać do umywalek czy WC:

 • odpadów stałych (popiół, gruz, piasek), które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
 • sznurków, szmat i elementów odzieży (skarpetki, rajstopy), które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
 • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
 • chusteczek zwłaszcza tych dla niemowląt,
 • wacików,
 • pałeczek do uszu,
 • pampersów, podpasek, prezerwatyw i innych środków higieny osobistej,
 • resztek jedzenia (które doskonale służą szczurom),
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej (mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką),
 • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni),
 • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Przypominamy również wszystkim korzystającym z kanalizacji sanitarnej, że zabronione jest wprowadzanie do niej wód opadowych, roztopowych i drenarskich.

 

Przerwa w dostawie wody w sołectwie Gierałtowice

Kategoria:

OGŁOSZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.O.

44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1

ZAWIADAMIA,

że w dniu 07.04.2020r. od godz. 8:00do godz. 12:30
w GIERAŁTOWICACH–KOLONIA BEKSZA

Z powodu wykonywania prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej wystąpi brak wody

Za zaistniałą sytuację – przepraszamy.

Wstrzymanie wymiany wodomierzy!

Kategoria:

W związku z zaistniałą sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, do odwołania wstrzymano wymianę wodomierzy i budowę systemu zdalnego odczytu (radiowego).

Informacyjnie przedstawiamy zdjęcie wodomierza z nakładką radiową.