Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Gierałtowice

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach

zawiadamia za informacją

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o w Knurowie

że 16.11.2018r. / 17.11.2018r.

w godzinach 2100 do 900

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie prowadziło prace związane z wymianą sieci magistralnej zasilającej w wodę

miasto Knurów.

 

w związku z powyższym wystąpią braki wody dla mieszkańców sołectwa Gierałtowice.