Przerwa w dostawie wody w sołectwie Gierałtowice

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach

zawiadamia za informacją

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o w Knurowie

że 28.11.2018r. / 29.11.2018r.

w godzinach 2200 do 600

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie usuwało awarię na sieci magistralnej w Knurowie

 

w związku z powyższym mogą wystąpić braki wody dla mieszkańców sołectwa Gierałtowice.