Przerwa w dostawie wody w sołectwie Gierałtowice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach

zawiadamia za informacją

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

że 10.01.2020 r. / 11.01.2020 r.

w godzinach od 22:00 do 6:00

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
będzie usuwało awarię wodociągu na sieci magistralnej
w Knurowie przy ul. Krótkiej

w związku z powyższym

może wystąpić obniżenie ciśnienia lub brak wody

w sołectwie Gierałtowice