Przerwa w dostawie wody w sołectwie Gierałtowice. Przedłużony czas braku dostaw wody.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach

zawiadamia za informacją

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie,

że w dniu 11.01.2020 r. wydłuży się czas usuwania awarii z powodu problemów technicznych,

przez co może wystąpić obniżone ciśnienie lub brak wody w sołectwie Gierałtowice

do czasu usunięcia awarii przez PWIK sp. z o.o. Knurów