Informacja PWIK Knurów

          

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia za informacją

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach

że

od dnia 03.03.2021 r. od godziny 2200

do dnia 04.03.2021 r. do godziny 900

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach

będzie usuwało awarię wodociągu sieci magistralnej

w Knurowie przy ul. Dworcowej

w związku z powyższym

wystąpią braki wody

w rejonach: Knurów ul. Niepodległości, ul. Koziełka wraz z bocznymi,

ul. Dworcowa wraz z bocznymi, Farskie Pola,

Gmina Gierałtowice.