Cennik usług-Taryfa

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY:
Aktualnie obowiązujące (od dnia 22.05.2021r.) stawki taryfowe wynoszą:

WODA:
I grupa taryfowa 7,99 zł/ m³ netto tj. 8,63 zł/m³ z VAT
Stawka opłaty abonamentowej (licznik główny) 8,50 zł/ m³ netto tj. 9,18 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (podlicznik) 4,39 zł/ m³ netto tj. 4,74 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc

ŚCIEKI:
I grupa taryfowa 11,00 zł/m³ netto tj. 11,88 zł/m³ z VAT

 

Usługa wywozu nieczystości ciekłych (ceny obowiązują od 01.02.2024r):

  1. Zbiornik bezodpływowy (szambo)  - 210 zł brutto
  2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 - 260 zł brutto
  3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 - 275 zł brutto
  4. Wywóz nieczystości płynnych bez zawartej umowy o wywóz nieczystości - 400 zł brutto

 

  Usługę można zamawiać bezpośrednio pod nr tel. 515-332-240