Sieć wodociągowa

Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Gierałtowice.
Gminna sieć wodociągowa zapewnia dostawę wody do niemal 100% ogółu mieszkańców gminy. Woda dostarczana jest do ponad 3700 odbiorców.
Zaopatrzenie gminy w wodę realizowane jest poprzez hurtowy zakup wody od sąsiadujących gmin na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży wody produkowanej głownie przez GPW S.A. w Katowicach.

Dostawcami wody są:

  • PWiK Knurów
  • PWiK Zabrze
  • KWK Knurów – Szczygłowice
  • ZGKiW Ornontowice
  • ZIM Mikołów

Eksploatowany system wodociągowy o łącznej długości ponad 90 km (nie wliczając przyłączy) wykonany jest w 65,1% z rur PE i w 34,9% z rur stalowych.

 mapa czarno biala

Kategoria: /