Laboratorium oczyszczalni ścieków

laborkaOczyszczalnia ścieków w Przyszowicach posiada własne laboratorium wykonujące badania fizykochemiczne ścieków, celem kontroli i monitorowania przebiegu procesów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Laboratorium nie świadczy usług laboratoryjnych dla Klientów zewnętrznych.

Kategoria: /