Usługa wywozu nieczystości ciekłych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż od nia 02.01.2018 r. została uruchomiona usługa wywozu nieczystości ciekłych z szamb orazprzydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach w Gminie Gierałtowice.

Usługę można zamawiać bezpośrednio pod nr tel. 515332240.

Koszt usługi wynosi:

  zbiorniki bezodpływowe (szamba)  - 130zł brutto
  oczyszczalnie przydomowe o pojemności (od 2 do 3 m3) - 170zł brutto
  oczyszczalnie przydomowe o pojemności (od 4 do 5m3)   -180zł brutto

Nie ma możliwości płatności w dniu wywozu. 

Zamawiający usługę otrzyma protokół, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura z 14 dniowym terminem płatności.

Zachęcamy do wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną. Wystarczy na wspomnianym protokole wypełnić pole pkt IV podając adres email. 

Kategoria: /