Usługa wywozu nieczystości ciekłych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż od nia 02.01.2018 r. została uruchomiona usługa wywozu nieczystości ciekłych z szamb orazprzydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach w Gminie Gierałtowice.

Usługę można zamawiać bezpośrednio pod nr tel. 515332240.

Koszt usługi wynosi:

  1. Zbiornik bezodpływowy (szambo)  - 210 zł brutto
  2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 - 260 zł brutto
  3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 - 275 zł brutto
  4. Wywóz nieczystości płynnych bez zawartej umowy o wywóz nieczystości - 400 zł brutto

Nie ma możliwości płatności w dniu wywozu. 

Zamawiający usługę otrzyma protokół, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura z 14 dniowym terminem płatności.

Zachęcamy do wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną. Wystarczy na wspomnianym protokole wypełnić pole pkt IV podając adres email. 

Kategoria: /