Reklamacje

W przypadku wystąpienia pogorszenia parametrów wody lub ciśnienia prosimy
o kontakt z Działem Technicznym pod numerem telefonu (32)301 15 21 wew. 24

Kategoria: /