Środki pomocowe dla PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w latach 2010-2015 korzystało z kilku źródeł pomocowych.
Pierwszym z nich było wsparcie finansowe Unii Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w projekt pn.: „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” nr POIS.01.01.00-00-056/08. Zadanie to realizowano w latach 2010-2015. Obejmowało ono budowę 87,4 km systemu kanalizacji zarówno grawitacyjnej jak i ciśnieniowej, 28 sieciowych przepompowni ścieków oraz centralnej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków
w Przyszowicach.
W projekt budowy kanalizacji sanitarnej zaangażowane zostały również środki krajowe na pokrycie wkładu własnego oraz wybudowania pozostałej części kanałów. Środki te pozyskano z dwóch źródeł:

  • Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
  • Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Ponadto mając na uwadze zarówno pomoc dla mieszkańców Gminy Gierałtowice jak i zapewnienie wymaganego umową o dofinansowanie ze środków UE efektu ekologicznego Spółka trzykrotnie przystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie budowy podłączeń
do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej również uzyskując pomoc w tym zakresie. Dzięki temu Mieszkańcy nie ponieśli kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, a jedynie zobligowani byli do poniesieni opłaty przyłączeniowej.
Przedsiębiorstwo składało wnioski systematycznie do momentu zamknięcia programu pomocowego. Łącznie dzięki tej akcji podłączonych do kanalizacji sanitarnej zostało ok. 2600 budynków.