Pomiary jakości powietrza w gminie Gierałtowice.

Gierałtowicki Alarm Smogowy zachęca do sprawdzania informacji na temat jakości powietrza w gminie Gierałtowice. W PGK tak jak w zeszłym roku dostępna jest aktualizowana codziennie tablica informująca o jakości powietrza - PM10. Na stronie https://www.discovair.pl/dostępne są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych zlokalizowanych w naszej Gminie. Dzięki temu każdy mieszkaniec może uzyskać aktualną informację na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. Na mapie musimy sami wybrać stację, która znajduje się najbliżej i sprawdzić dane dotyczące pomiaru "Pył PM10"

Kategoria:

Przerwa w dostawie wody w sołectwie Paniówki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Przyszowicach

zawiadamia, że w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w Paniówkach w dniu

17.10.2018 r.

w godzinach od 730 do 1400

wystąpi brak wody dla mieszkańców następujących ulic:

Słoneczna, Piaskowa, Wolności, Gliwicka nr 34 - 4a ( prawa strona w kierunku Przyszowic), Zabrska od skrzyżowania z ul. Gliwicką w kierunku Zabrza oraz od skrzyżowania z ul. Gliwicką do ul. Zwycięstwa

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

Przerwa w dostawie wody przy ul. Południowej w Gierałtowicach, Przyszowicach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w Gierałtowicach oraz Przyszowicach przy ul. Południowej  w godzinach 11:00 - 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Południowej Przyszowice - Gierałtowice.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w Gierałtowicach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach

zawiadamia za informacją

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie,

w nocy 12.10.2018 r./13.10.2018 r.

w godzinach od 2200 do 700

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach 
będzie usuwało awarię na sieci magistralnej 
w Knurowie przy ul. Ściegiennego

w związku z powyższym

w sołectwie Gierałtowice 

wystąpi obniżenie ciśnienia lub brak zasilania w sieci wodociągowej

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.