Światowy Dzień Wody z PGK i Wodnikiem

W tym roku po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji zorganizowaliśmy kilka atrakcji. Podobnie jak w 2020 roku, przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych w naszej Gminie wzięli udział w konkursie plastycznym i literackim. Udostępniliśmy naszą oczyszczalnię ścieków dla grup szkolnych, a na Wodniku w ostatnią sobotę można było pobawić się i ponurkować.

Pływalnia Wodnik | Paniówki | Facebook

1342567

Grup groszki PrzyszowiceIMG 20240323 WA0006IMG 20240323 WA0009

Kategoria:

Przerwa w dostawie wody w sołectwie Chudów

W związku z pracami prowadzonymi w dniu dzisiejszym tj. 21.03.2024 na sieci wodociągowej w Chudowie przy ul. Topolowej została wstrzymana dostawa wody w rejonie ulicy Topolowej, Górniczej, Osiedla

Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody około godz. 10:00

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. 

Decyzja Wód Polskich w sprawie zmiany ceny wody i ścieków w Gminie Gierałtowice

Wody Polskie w Warszawie, na wniosek PGK sp. z o.o., zdecydowały o zmianie cen wody i ścieków w Gminie Gierałtowice. Po decyzji Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach o odmowie skorygowania ceny wody i ścieków, Prezes Wód Polskich w Warszawie prawomocnie stwierdził, że decyzja pierwszej instancji z Gliwic została wydana niewłaściwie i zmienił taryfę wody i ścieków do faktycznej realnej wartości, zgodnie z wyliczeniami wskazanymi we wniosku przez PGK sp. o.o. Działania PGK sp. z o.o. oraz Wód Polskich wynikają z konieczności realizacji przepisów ustawowych.

Zgodnie z decyzją Wód Polskich z Warszawy za wodę zapłacimy 9,37 zł brutto, 74 groszy więcej, za ścieki zapłacimy 16,62 zł brutto, więcej o 4,74 zł. Sumaryczny wzrost ceny za wodę i ścieki to 26,8 %. Poprzednie ceny obowiązywały od roku 2016. Od tego czasu realna inflacja przekroczyła znacząco 40%. Data wejścia zmiany ceny w życie zależy od terminu, w jakim Wody Polskie opublikują decyzję. 

Od marca 2022 roku PGK sp. z o.o. wnioskowało do Wód Polskich, z uwagi na drastyczny skok inflacyjny o urealnienie taryfy, która odpowiadała by rzeczywistym kosztom dostarczania wody i ścieków. W szczególności dotyczyło to wzrostu cen prądu, kosztów zakupu wody, wzrostu płacy minimalnej, oraz, co bardzo istotne, spłaty zadłużenia spółki, zaciągniętego na budowę kanalizacji. Koszt samych odsetek od zaciągniętych kredytów to ponad 5,90 zł w cenie metra sześciennego ścieków. Znaczna część kosztów spłaty zadłużenia przejmowana jest przez budżet gminy, poprzez coroczne dopłaty do PGK Sp. z o.o. Wniosek został ponowiony w sierpniu 2023 roku, z aktualizacją wyliczeń. Podjęte działania oszczędnościowe nie wystarczyły, by zrekompensować skokowy wzrost kosztów. Budżet gminy ponownie zwiększył dopłaty do PGK sp. z o.o. w celu utrzymania działalności, kosztem nierealizowania innych zadań gminy.

Dokładny termin wprowadzenia nowych cen zostanie podany przez Przedsiębiorstwo.

IMG 20240227 WA0000

Kategoria:

Nowy cennik wywozu nieczystości płynnych

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 01.02.2024r. ulegną zmianie ceny wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

  • Cena za wywóz nieczystości płynnych dla osób posiadajacych umowę zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm ustalone zostały na następującym poziomie:
Lp. Rodzaj usługi wywozu Cena brutto
1. Zbiornik bezodpływowy (szambo) 210 zł
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 260 zł
3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 275 zł

  • Cena za wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bez zawartej umowy o wywóz nieczystości wynosi 400zł
Kategoria: