Ceny za wywóz nieczystości płynnych.

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 01.07.2020r. ulegają zmianie ceny za wywóz nieczystości płynnych.

Ceny za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników na nieczystości płynne do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, dla klientów indywidualnych oraz firm ustalone zostały na następującym poziomie:

Lp. Rodzaj usługi wywozu Cena brutto
1. Zbiornik na nieczystości płynne (szambo) 130 zł
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 170 zł
3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 180 zł
Kategoria: