Obniżenie ciśnienia w sołectwie Gierałtowice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp z o.o. w Przyszowicach zawiadamia za informacją otrzymaną z PWiK Knurów, iż w okresie od 27.01.2020r. do 28.02.2020r. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie przeprowadzało prace naprawcze na sieci magistralnej DN 800 w Czerwionce Leszczynach w związku z powyższym może wystąpić obniżenie ciśnienia wody w sołectwie Gierałtowice.  

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w sołectwie Gierałtowice. Przedłużony czas braku dostaw wody.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach

zawiadamia za informacją

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie,

że w dniu 11.01.2020 r. wydłuży się czas usuwania awarii z powodu problemów technicznych,

przez co może wystąpić obniżone ciśnienie lub brak wody w sołectwie Gierałtowice

do czasu usunięcia awarii przez PWIK sp. z o.o. Knurów