Punkty i godziny poboru wody.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje mieszkańców sołectwa Paniówki, iż w związku z podziałem sołectwa na strefy wody zdatnej i niezdatnej do spożycia wyznaczone zostają następujące punkty poboru wody:

w dniu 24.02.2017r po godz 15:00 do godziny 20:00
Parking przy Kościele
Osiedle Leśne
Parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

w dniach 25-26.02.2017r (sobota i niedziela)w godzinach od 9:00 do 18:00
Parking przy Kościele
Osiedle Leśne

O kolejnych zaleceniach Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach będziemy informować na bieżąco.

Przepraszamy za utrudnienia.

Kategoria:

Podział Sołectwa Paniówki z uwagi na zdatność wody do spożycia

KOMUNIKAT

W wyniku przeprowadzonej analizy technicznej sieci wodociągowej PGK Sp. z o.o. dokonało podziału sieci wodociągowej w Sołectwie Paniówki ze względu na zdatność wody do spożycia. Podział nastąpił na podstawie otrzymanych wyników badań wody.

Poniżej wykaz ulic z podziałem na strefy:

Strefa wody niezdatnej do spożycia i celów sanitarnych:

ul. Borowa

ul.Słoneczna

ul.Piaskowa

ul.Wolności

ul.Leśna

ul.Okrężna

ul.Pośrednia

ul.Łączna

ul.Darwina

ul.Zamkowa

ul.Podzamcze

ul.Wiśniowa

ul.Skotnicka

ul.Swobody

ul.Basztowa

ul. Zabrska

ul. Gliwicka od ul. Skotnickiej do nr 1e w kierunku Mikołowa oraz od restauracji „Rajcula” do nr 34

ul. Powstańców od ul. Zabrskiej do nr 12 oraz od ul. Zabrskiej do nr 17

ul. Powstańców od ul. Zabrskiej w kierunku Osiedla Leśnego wraz z terenem całego Osiedla Leśnego

ul. Zwycięstwa od ul. Zabrskiej do nr 34 oraz od ul. Zabrskiej do nr 21

Strefa wody zdatnej do spożycia:

ul.27 Stycznia

ul.Wodna

ul.Dębowa

ul.Strażacka

ul.Działkowa

ul.Dworska

ul.Krótka

ul.Ogrodowa

ul.Brzeg

ul.Gliwicka od nr 13 w Kierunku Przyszowic

ul.Kłodnicka

ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. A Swobody do ul. Gliwickiej

Basen Wodnik oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Paniówkach

 

Orientacyjna mapa podziału na powyższe strefy:

MAPA STREF

Kategoria:

Chlorowanie sieci w Paniówkach

UWAGA !

W dniu jutrzejszym tj. 24.02.2017r. zostanie przeprowadzone chlorowanie sieci wodociagowej na terenie sołectwa Paniówki. Pomimo pojawienia sie wody w kranach woda w dalszym ciągu nie będzie zdatna do spożycia i celów sanitarnych. Punkty poboru wody będą udostępinone od godz 8:00. Będziemy informować o sytuacji na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia.

Kategoria:

ODCIĘCIE DOSTAWY WODY DO PANIÓWEK

UWAGA!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zawiadamia, iż stwierdzono brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie sołectwa PANIÓWKI. W dniu 23.02.2017 tj. czwartek wodociąg na terenie Paniówek zostanie unieruchomiony do czasu doprowadzenia jakości wody w sieci wodociągowej w zakresie parametrów mikrobiologicznych do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 13.11.2015r.