Harmonogram wymiany wodomierzy


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż rozpoczęło wymianę wodomierzy na terenie całej Gminy. Wymiana prowadzona będzie w określonych lokalizacjach, które na bieżąco będą podawane do wiadomości. Prace wykonywane są przez firmę WOD BUD Krzysztof Gwóźdź. Bezpośredni kontakt z wykonawcą pod numerem telefonu: 796 180 256.

W dniach 15.05.2017r. do 19.05.2017r. wymiany wodomierzy prowadzone są w:
 • Gierałtowicach, ulice: Księdza Roboty, Ogrodowa, Chopina, Paderewskiego, Ligonia, Polna, Chudowska, Stachury, Sobieskiego, Topolowa, Wodna, Wyzwolenia, Korfantego, Targowa, Sienkiewicza, Powstańców Śląskich, 
 • Paniówkach, ulice: Gliwicka, Powstańców Śląskich, Wiśniowa, Kłodnicka, Piaskowa, Darwina, Zabrska, Zwycięstwa, Krótka, Łączna,
 • Przyszowicach, ulice: Gliwicka, Szkolna, Gierałtowicka, Stawowa, Wilsona, Południowa, Grobla, Krótka, Leśna,
 • Chudowie, ulice: Zabrska, Dwór, Wolności, Topolowa.
Prosimy o podawanie adresu poczty elektronicznej e-mail na przedłożonym przez montera druku karty montażowej w celu usprawnienia kwestii rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Kategoria:

Przeglądy przepompowni ścieków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż rozpoczęło wykonywanie przeglądów okresowych wraz z wykonaniem pomiarów ochronnych na instalacjach elektrycznych zasilających przydomowe pompownie ścieków sanitarnych, na ternie wszystkich sołectw naszej Gminy.

Prace wykonywane są przez firmę F H-U ALMAX Korneliusz Rajca.

Prosimy o umożliwienie wstępu na tern posesji i udostępnienie szafek sterowniczo zasilających przydomowe pompownie.

Kategoria:

PGK przypomina ...

Większość mieszkańców naszej gminy obecnie już korzysta z kanalizacji sanitarnej. Plusów takiej sytuacji jest bardzo wiele. Nie trzeba się martwić tym, czy szambo jest już pełne, czy zamówiony wóz nie przyjedzie na czas, ani że ktoś w okolicy pompuje śmierdzące nieczystości na ogródek. Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych gmina wykonała duży krok w kierunku dbałości o środowisko naturalne. Jest to doskonały moment, żeby uzmysłowić naszym Szanownym Użytkownikom jakie zasady winny być przestrzegane aby ta kanalizacja działała jak najdłużej i bezawaryjnie, a tym samym nie stwarzała niepotrzebnie dodatkowych kosztów za które ostatecznie wszyscy zapłacimy w rachunku za ścieki.


Oto lista rzeczy, których nigdy nie powinniśmy wrzucać do umywalek czy WC:

 • odpadów stałych (popiół, gruz, piasek), które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
 • sznurków, szmat i elementów odzieży (skarpetki, rajstopy), które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
 • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
 • chusteczek zwłaszcza tych dla niemowląt,
 • wacików,
 • pałeczek do uszu,
 • pampersów, podpasek, prezerwatyw i innych środków higieny osobistej,
 • resztek jedzenia (które doskonale służą szczurom),
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej (mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką),
 • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni),
 • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Przypominamy również wszystkim korzystającym z kanalizacji sanitarnej, że zabronione jest wprowadzanie do niej wód opadowych, roztopowych i drenarskich.

Kategoria: