Zabezpieczanie instalacji na zimę !

W związku z okresem zimowym i ujemnymi temperaturami uprzejmie przypominamy właścicielom nieruchomości oraz administratorom budynków o konieczności zabezpieczenia, jak również utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza przez mróz i związanej z tym konieczności jego wymiany, należy zgłosić problem telefonicznie pod numer dyspozytora +48 693 551 456.

Kategoria:

Nowa taryfa

 

Z dniem 1 siernia 2016r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała do 31.07.2017r. Należy tutaj podkreślić, iż Przedsiębiorstwo utrzymało stawki za 1m3 wody i 1m3 ścieków na niezmienionym poziomie jak w roku taryfowym 2015/2016.

aktualna taryfa

 

Kategoria: