Nowa taryfa

 

Z dniem 1 siernia 2016r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała do 31.07.2017r. Należy tutaj podkreślić, iż Przedsiębiorstwo utrzymało stawki za 1m3 wody i 1m3 ścieków na niezmienionym poziomie jak w roku taryfowym 2015/2016.

aktualna taryfa

 

Kategoria:

Napełnianie basenów – podlewanie ogrodów

Nastało lato, a wraz z nim okres napełniania basenów w ogrodach, a także intensywnego podlewania zieleni. Do Przedsiębiorstwa kierowane wiele próśb o odliczenie wody bezpowrotnie zużytej, czyli takiej, która po jej wykorzystaniu nie jest wprowadzana do kanalizacji sanitarnej.
Pragniemy poinformować, iż w celu precyzyjnego rozliczania się z naszymi Odbiorcami jedyna możliwość odliczania wody bezpowrotnie zużytej wiąże się z koniecznością zabudowania podlicznika.
Szczegółowa procedura formalna opisana została w zakładce „Obsługa Klienta” - Założenie podlicznika ogrodowego na dodatkowym źródle poboru wody.

Kategoria:

Przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan.

Planujesz zakup działki pod budowę wymarzonego domu? Masz już jakąś działkę na oku, zastanawiasz się tylko, czy będziesz mógł korzystać z wody wodociągowej i odprowadzać ścieki? Aby się dowiedzieć musisz podjąć poniższe czynności:

1. Pobierz wniosek o zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków. Wniosek otrzymasz również w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ul. Karola Miarki 1 w Przyszowicach).
2. Przygotuj następujące dokumenty, które dołączysz do wniosku:

- Mapę zasadniczą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 (lub 1:1000) w dwóch egzemplarzach potwierdzoną przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej. Mapę tę można otrzymać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17. Na mapie należy trwałą techniką naznaczyć: granicę działki oraz obiekt, który ma być podłączony do mediów.
- Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko wtedy, gdy „załatwianiem" formalności nie zajmujesz się osobiście, a zleciłeś to zadanie jakiejś firmie lub osobie fizycznej);

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach.
4. W terminie do 2 tygodni otrzymasz nieodpłatnie w formie pisemnej zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Informujemy, iż wydane zapewnienie nie stanowi warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, o które należy wystąpić po zakupie działki.

Kategoria: