Zakończono budowę sieci wodociągowej przy ul. Borowej w Paniówkach

W dniu 22.05.2018r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach, przy udziale parcowników Gminy Gierałtowice oraz Wykonawcy robót firmy "DKL Drażyk" przeprowadziło odbiór końcowy inwestycji pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Borowej - Słonecznej w Paniówkach".

SAVE 20190527 12265820190423 102514 Kopiowanie20190423 102519 Kopiowanie

Kategoria: /