Nowy cennik wywozu nieczystości płynnych

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 01.02.2024r. ulegną zmianie ceny wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

  • Cena za wywóz nieczystości płynnych dla osób posiadajacych umowę zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm ustalone zostały na następującym poziomie:
Lp. Rodzaj usługi wywozu Cena brutto
1. Zbiornik bezodpływowy (szambo) 210 zł
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 260 zł
3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 275 zł

  • Cena za wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bez zawartej umowy o wywóz nieczystości wynosi 400zł
Kategoria: /