Prośba o oszczędne gospodarowanie wodą !

Kategoria:

Szanowni Państwo,

            W związku z upałami jakie panują w ostatnim czasie rejestrujemy poważny wzrost zużycia wody w naszej gminie, w stopniu powodującym zauważalny dla mieszkańców spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

            Mając na uwadze powyższe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. w Przyszowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą oraz zaleca ograniczenie podlewania ogródków i napełniania basenów do godziny 22:00.

Dziękujemy za zrozumienie.

Informacja dotycząca dnia wolnego

Kategoria:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż na mocy Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 01/05/2019 z dnia 8 maja 2019r. wprowadzono dzień wolny 21 czerwca 2019 (piątek po dniu świątecznym), co wiąże się z dodatkowym dniem pracy dnia 8 czerwca 2019r. (sobota).