Zmiana odbiorcy usług

W celu zawarcia dokonania zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków należy skontaktować się z Działem Sprzedaży pod numerem telefonu (32) 301 15 21 wew. 25.

Kategoria: /