Założenie podlicznika ogrodowego na dodatkowym źródle poboru wody

DODATKOWY WODOMIERZ – PODLICZNIK, PODLEWANIE OGRODU

Osoby, które chciałyby podlewać ogród płacąc tylko za wodę bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający tzw. podlicznik. Dzięki niemu fakturowana ilość odprowadzonych ścieków zmniejszy się o ilość wody zużytej na podlewanie ogrodu.
Zgodnie z art. 27 ust. 4, 5 , 6 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), w rozliczeniach ilości ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
Po stronie Odbiorcy usług leży zakup, montaż i eksploatacja tego wodomierza, tzn. naprawy oraz okresowa legalizacja.

Warunki techniczne montażu podlicznika – dodatkowego wodomierza:

  • podlicznik musi znajdować się w pomieszczeniu, na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym, zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami (szeregowo za wodomierzem głównym),
  • w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany wodomierz musi panować temperatura powyżej 4 stopni Celcjusza, w celu zabezpieczenia wodomierza przed zamarzaniem,
  • dostęp do podlicznika musi być swobodny i bezpieczny, woda pobierana za podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki z wnioskiem o prowadzenie rozliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej oraz złożyć zlecenie zaplombowania podlicznika – (druki poniżej w zakładce „druki do pobrania")
W umówionym terminie służby techniczne dokonają sprawdzenia poprawności montażu
i zaplombują podlicznik.

Kategoria:

Wymiana wodomierza

Wymiany wodomierza dokonują uprawnieni pracownicy Przedsiębiorstwa w przypadku :

  1. Wymiany legalizacyjnej (bezpłatnie).
  2. Wymiany awaryjnej po zgłoszeniu telefonicznym bądź pisemnym Odbiorcy wody.
    (Jeśli uszkodzenie wodomierza nastąpiło z winy użytkownika, to on ponosi koszty wymiany).

 

Kategoria:

Nie wprowadzaj deszczówki do kanalizacji sanitarnej!

Od momentu ukończenia budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gierałtowice i podłączenia do niej mieszkańców pojawiły się zakusy niektórych właścicieli posesji aby podłączyć do niej również swoje wyloty z rynien lub w inny sposób odprowadzić kłopotliwą wodę deszczową (opadową lub roztopową) z terenu swojej działki. Zjawisko takie ma miejsce w szczególności w obrębie tych ulic gdzie nie ma kanalizacji deszczowej.

Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że takie rozwiązanie jest nielegalne i powoduje poważne zakłócenia w pracy systemu kanalizacji sanitarnej. Przeważnie podnoszony jest argument, że „to tylko czysta woda” która nie może zaszkodzić kanalizacji sanitarnej.

Kategoria:

Toaleta i kosz na śmieci to nie to samo

Większość mieszkańców naszej gminy obecnie już korzysta z kanalizacji sanitarnej. Plusów takiej sytuacji jest bardzo wiele. Nie trzeba się martwić tym, czy szambo jest już pełne, czy zamówiony wóz nie przyjedzie na czas, ani że ktoś w okolicy pompuje śmierdzące nieczystości na ogródek. Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych gmina wykonała duży krok w kierunku dbałości o środowisko naturalne. Jest to doskonały moment, żeby uzmysłowić naszym Szanownym Użytkownikom jakie zasady winny być przestrzegane aby ta kanalizacja działała jak najdłużej i bezawaryjnie, a tym samym nie stwarzała niepotrzebnie dodatkowych kosztów za które ostatecznie wszyscy zapłacimy w rachunku za ścieki.

Kategoria: